Το καλάθι είναι άδειο

Πρωταρχικός μας στόχος είναι η εξασφάλιση της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των συναλλαγών με τους χρήστες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Για τον σκοπό αυτό έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα.

Πιστοποιητικό SSL (SSL Certificate)

Το https://www.fiori.gr  χρησιμοποιεί πιστοποιητικά SSL για να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ εσάς και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος είναι απολύτως ασφαλείς.

Ηλεκτρονικές πληρωμές

Οι πληρωμές που γίνονται χρησιμοποιώντας τον τρόπο πληρωμής «Πιστωτική κάρτα» πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha E-Commerce" της Alphabank που χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1,2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Socets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος  κωδικοποίησης των πληροφοριών μέχρι να φτάσουν στον παραλήπτη τους, ο οποίος θα τις αποκωδικοποιήσει χρησιμοποιώντας το κατάλληλο κλειδί. 

Οι πληρωμές που γίνονται χρησιμοποιώντας τον τρόπο πληρωμής "Paypal" πραγματοποιούνται μέσω του ασφαλούς συστήματος PayPal, το οποίο χρησιμοποιεί πιστοποιητικό SSL με κατάλληλη κρυπτοφράφηση για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές.

Οι προσωπικές σας πληροφορίες, όπως ο αριθμός της πιστωτικής σας κάρτας, το όνομα και η  διεύθυνσή σας, κρυπτογραφούνται έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους στο Internet. Το fiori.gr δεν αποθηκεύει και δεν καταχωρεί στο σύστημά του κανένα από τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών. Έτσι οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω πιστωτικών καρτών είναι απόλυτα ασφαλείς.

Αναγνώριση Πελάτη

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: το Όνομα Χρήστη (Username) και ο Κωδικός Χρήστη (Password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Σας δίνεται η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Κωδικό Χρήστη όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής τους θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς το fiori.gr δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Το fiori.gr με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτετε στη διάθεσή μας με την εγγραφή σας ως μέλος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών σας. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

Απόρρητο Συναλλαγών

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον πελάτη/συνδρομητή στο fiori.gr είναι εμπιστευτικές. Έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

  • Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας.
  • Δεν αποκαλύπτουμε ποτέ τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών σας, εκτός αν υπάρχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.
  • Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους.
  • Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.
  • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική του fiori.gr όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να δείτε εδώ.

 

Credit cards  paypal